warak simulacion digital II

Els magatzems verticals són una molt bona opció per a fàbriques o espais amb una alçada considerable. Així aconseguim aprofitar al màxim aquesta altura i utilitzem una superfície considerablement menor. Aquests magatzems són automàtics basats en el principi de mercaderia a l'home. És el treballador el que escull el producte que vol rebre i el transelevador li porta fins al punt de recollida. Consten d'un disseny compacte i els productes es mouen de forma ràpida (segons el cicle de càrrega dels transelevadors usats), reduint el temps d'espera i agilitzant la logística. Perquè tot això funcioni correctament cal tenir una gestió de l'estoc rigorosa.

El magatzem vertical pot actuar com a unitat única de treball en una fàbrica o pot formar part de tot el procés logístic en cadena, sobretot a través de les més noves tecnologies aplicades segons les necessitats de cada empresa. 

El transelevador anirà a buscar la comanda automàticament (en el cas dels projectes de Warak, el transelevador pot treballar amb diversos comandes a la vegada). El consumidor o el client és cada vegada més exigent pel que fa a aconseguir la major productivitat possible. El magatzem vertical aporta avantatges a nivell tècnic, d'eficiència energètica i fins i tot de gestió.

En el disseny de magatzems verticals hi ha dos punts clau: la capacitat del rack i els cicles de càrrega dels transelevadors. Quant a la primera, la capacitat del rack dependrà principalment de la longitud i alçada de la mateixa perquè ens donarà el nombre de cel·les útils. Però hi ha un altre factor que molts obliden: la profunditat de la cel·la. La cel·la és fruit del que passa a la fi de l’ onduladora. Així, en funció de l'ample i mix de producció de la mateixa tindrem resultats diferents.

No és cert que una onduladora d'ample 2.800mm ens doni sempre blocs de cartró de 2.800mm de profunditat de cel·la. Només l'anàlisi de les dades de sortida de piles d’ onduladora ens donarà la profunditat de cel·la òptima. Com a exemple, amb una onduladora de 2.800mm sabem que hi ha una millora de rendiment del rack d'un 6% al canviar la profunditat de cel·la a 2.900mm. El mix amb la mida de les comandes i el parc de maquinària de transformació són els factors més importants en la combinació de piles de cartró per al magatzem vertical. La seva variabilitat és inferior al que podem suposar ja que els clients actuals de la fàbrica de cartró i les màquines instal·lades són factors amb pocs canvis.

I les conclusions que traiem d'un possible canvi són gràcies a la simulació digital. Coneixent com pot canviar l'espai o l'acció, podem donar per fet el resultat i el que necessitem per aplicar aquestes millores.

Esta web utiliza cookies para mejorar la experiencia de usuario.    Configurar y más información
Privacidad