Realitzem un
bessó digital de la seva fàbrica

Programari predictiu de flux intralogístic.

Realitzem estudis d'eficiència logística interna a fàbrica mitjançant el nostre programari de simulació 3D. Gràcies al nostre coneixement del sector i del funcionament de les fàbriques de producció de cartró, som capaços de crear un bessó digital de la seva fàbrica basant-nos en dades reals, i assolir una rèplica gairebé exacta de tots els processos. D'aquesta manera, podem fer proves d'estrès, simulacions, canvis de maquinària o de rotació de personal, tot en un entorn virtual, per més endavant implementar-los a la fàbrica real.

Amb la informació precisa, podem recrear canvis a les seves instal·lacions, com afegir o canviar maquinària, substituir un magatzem pla per un de vertical o un nou disseny del layout actual. Un cop projectats aquests escenaris, calculem les millores que suposarien en el rendiment anual de la seva fàbrica, cosa que proporciona dades fiables sobre possibles inversions de futur.

Durant el procés de simulació es permet corregir i provar noves teories constantment, cosa que afavoreix prendre la millor decisió possible.

Gemelo digital fabrica cartón ondulado

Àrees de millora

Colls d’ampolla

Mitjançant proves sobre el bessó digital, podem detectar aquells punts crítics en el circuit intern del cartró.

Capacitat d’emmagatzematge

Amb les dades reals de fabricació de planxa de cartró, podem simular l’espai necessari per al funcionament eficient, tant  de l’onduladora con de la transformació.

Simulació de nova maquinària

La simulació amb dades reals ens permet incloure nova maquinària i obtenir dades fiables sobre el flux i els canvis en la producció.

Millores de planificació

L’anàlisi de fluxos i la capacitat d'emmagatzematge conjuntament amb el parc de maquinària, ens permet replantejar les comandes a la fàbrica.